ProcesYdelserProjekterTeametInspirationJob

Digitalisering af manuel og ressourcekrævende boligadministration

Leverancer

Webapplikation Dokumenthåndtering Drift & support Hjemmeside

Teknologier

Ruby on Rails

React

Kubernetes

PostgreSQL

Manuelle administrative opgaver kan være en tidsrøver for mange virksomheder. For boligadministratoren Ejsingholm var det bl.a. håndteringen af kontrakter samt serviceopgaver ved ind- og udflytning, der var tidsrøvere.

Made This har sammen med Ejsingholm udviklet en webplatform, til at forenkle administrative opgaver i forbindelse med udlejning af lejeboliger.

image

Sune har været utrolig dygtig til at trække teknologiske muligheder over i et kommercielt perspektiv. Hans erfaring har været med til, at vi har kunne tænke langsigtet i udviklingen af vores it-systemer

Peter Jakobsen

Medejer

Første skridt på vejen mod digital boligadministration

Til at lette de administrative opgaver havde Ejsingholm et ønske om, at digitalisere og strømline de administrative processer i en webplatform. Vi kortlagde de manuelle administrative opgaver og fandt frem til, at det første skridt skulle være en web app, der kunne give et samlet overblik over alle ejendomme og lejemål. Til web appen udviklede vi digitale skabeloner, som via oplysningerne på lejemålene, kunne generere digitale lejekontrakter, og sende disse til digital signering hos lejerne.

image

Kontinuerlig værditilførsel og effektivisering

For at minimere hvor meget tid, der skulle bruges på opfølgning og ajourføring, udviklede vi et system, der kunne varsle boligadministratorer og viceværter om kommende serviceopgaver. Varslingssystemet i web appen har været med til at effektivisere udførelsen af serviceopgaver og samtidigt medvirket til, at minimere chancerne for, at der har været opgaver, som ikke er blevet udført rettidigt.

Et partnerskab gennem flere år

Det der startede som et projekt, der skulle forenkle og digitalisere nogle simple administrative processer i 2016, er med tiden vokset i takt med, at nye idéer har tilført løsningen yderligere værdi. I dag hjælper web appen Ejsingholm med alt fra dokumenthåndtering, forespørgsler på lejemål, varsling af serviceopgaver og kommunikation mellem lejer, viceværter og boligadministratorer.

Den specialudviklede web app har gjort, at vi har haft mulighed for, at tilpasse løsningen til Ejsingholm's unikke ønsker og været med til, at skabe et tæt partnerskab i jagten på den optimale boligadministrationsløsning.

image
image

Skal vi tage en snak?

Vi hører gerne fra dig

photo

Skal vi tage en snak?

Vi hører gerne fra dig

Sune Kibsgaard

Administrerende Direktør

sune@madethis.dk+45 42 42 43 15

Made This ApS

Coworking Plus, Kochsgade 31D 1. 5000, Odense C

CVR: 38910914

/

Skal vi samarbejde?

we@madethis.dk

Har du lyst til at sige hej?

+45 71 96 97 71

Vil du følge med?

InstagramLinkedin